Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2018

10. 2. 2019

Kolektiv mladých hasičů se v roce 2018 zúčastnil celkem 13-ti soutěží a několika dalších společných akcí. Kolektiv tvořilo 1 družstvo mladších, 1 družstvo starších a 5 dětí v přípravce. V sobotu 6.1.2018 se děti zapojily do koledování v rámci Tříkrálové sbírky.

O 14 dní později, tj. 20.1.2018 jsme se s dětmi vydali do SKI areálu Hartman v Olešnici v Orlických horách. Zde jsme využili 5 volných permanentek, které vyhrálo družstvo starších za vítězství v ZPV. Lyžovali jsme nebo sáňkovali celé dopoledne. Tato akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Po této akci jsme se začali 2x týdně scházet v Majáku, kde jsme trénovali vázání uzlů, jak družstva, tak jednotlivci. Přijali jsme mezi sebe nového člena, Robina Mazáče. První soutěží tak byla dne 3.3.2018 Provozská uzlovka, které se zúčastnily 2 hlídky mladších a 2 hlídky starších. Navíc jsme ještě 1 člena zapůjčili mladým hasičům z Výravy. A jak si naše družstva vedla? Mladší dosáhli času 29,65 sek a obsadili pěkné 2. místo z 18-ti družstev. Starší, po nepovedených prvních pokusech, zabrali a dosáhli času 24,73 sek, což bylo 3. místo z 18-ti družstev. Někteří se ještě zúčastnili soutěže jednotlivců, kdy 20 nejrychlejších z prvních pokusů postupovalo do druhého kola. Mezi mladšími se nejlépe vedlo Honzovi Křepelovi

(4. místo), Matyáši Čubovi (9. místo) a Denise Hartmanové (16. místo) ze 43 soutěžících. V kategorii starších si nejlépe vedla Týna Janská (2. místo), Adéla Šimůnková (8. místo) a Kryštof Šimůnek (11. místo) z 30-ti soutěžících.

Při trénincích na uzlovku jsme se také věnovali teorii, kdy jsme připravovali děti na tzv. odborky. Zkouška odbornosti proběhla 14.3.2018, při které 5 mladších dětí získalo odbornost „strojník junior“ a 5 starších dětí odbornost „preventista“.

O týden později (21.3.2018) jsme provedli úklid příkopů směrem od Houdkovic k Trnovu, k Voděradům a k Byzhradci. Celkem jsme posbírali 6 pytlů odpadků.

Od 23.3.2018 jsme se začali scházet každou středu a pátek na hřišti, kde jsme nacvičovali jednotlivé disciplíny.

V roce 2018 jsme se poprvé zúčastnili výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže.“ Obrázky jsme předali na OSH do Rychnova a 12.4.2018 nám přišlo vyhodnocení. Z našeho sboru byli oceněni tito autoři: Gita Brandejsová (2. místo 1.-2. třída), Martin Červinka (2. místo 6.-7.třída), Adéla Šimůnková (2.místo 8.-9. třída), Markéta Štenclová (3.místo 8.-9. třída). Všichni se poté zúčastnili slavnostního vyhodnocení, které proběhlo na HZS v Rychnově n.K. Obrázky postoupily dále do krajského kola, ve kterém naše děti také uspěly. Tentokrát si děvčata v kategorii 8.-9. tříd pořadí prohodila. Markétin obrázek se umístil na 2. místě a Adély na 3. místě.

V sobotu 28.4.2018 jsme odjeli na soutěž do Bystrého v O.h., kde se soutěžilo dvoukolově ve štafetě CTIF a útoku CTIF. Mladší skončili na pěkném 5. místě z 11-ti družstev a starší tuto soutěž dokonce vyhráli a stali se zároveň i absolutním vítězem soutěže, jak bylo uvedeno v Rychnovském deníku.

O dva dny později, tj. 30.4.2018 jsme se sešli na hřišti na tradičním pálení „Čarodějnic“, kde byl „Houdkovickými maminkami“ připraven program se soutěžemi. Nechybělo ani oblíbené přetahování lanem.

Třetí soutěže, které jsme se v roce 2018 zúčastnili, byla soutěž pořádaná naším sborem, a to 5.5.2018. Zasoutěžit si k nám přijelo 14 družstev mladších a 13 družstev starších. Soutěž se konala za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Mladší ve štafetě požárních dvojic zaběhli 3. nejrychlejší čas a ve štafetě CTIF 6. čas, důležité bylo, že vše zaběhli bez trestných sekund. Starší se při svých pokusech nevyvarovali chyb.  Ve štafetě požárních dvojic obsadili 6. místo, když rychlejší hlídka při svém pokusu bohužel obdržela 10 tr. sek. za diskutabilně špatně smotanou hadici. Štafeta CTIF se jim povedla, i když až na druhý pokus, lépe a obsadili v ní 2. místo. Po sečtení pořadí z jednotlivých disciplín se mladší celkově umístili na 4. místě a starší na 3. místě.

Další soutěží byla tzv. „Kvasinská 60“, která se uskutečnila 12.5.2018. Je to soutěž jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami rozdělená do třech kategorií. Největší úspěch zaznamenali naši nejmenší, když v kategorii „přípravka“ obsadila 2. místo Ája Lukešová a 3. místo Jakub Kališ. V kategorii mladších dívek se nejlépe vedlo Áje Červinkové (12. místo) a Justýně Dynterové (15. místo). V kategorii mladších chlapců se nejlépe vedlo Ondrovi Štenclovi (17. místo) a Honzovi Křepelovi (20. místo). V rámci družstev, kdy se sčítají tři nejrychlejší časy, mladší obsadili 7. místo. V kategorii starších dívek se Adéla Šimůnková umístila na 3. místě, Petra Jarkovská na 4. místě, Týna Janská na 5. místě, Káťa Forejtková na 9. místě a Káťa Kubátová na 10. místě ze 40-ti soutěžících. Chlapce jsme v kategorii starších žádné neměli. Díky skvělým výkonům děvčat se starší v rámci družstev umístili na 1. místě.

O týden později, tj. 19.5.2018 jsme jeli na soutěž  na Malou Záhornici, kde se soutěžilo v útoku CTIF a požárním útoku. Družstvo mladších bylo doplněno 2 soutěžícími ze Záhornice, protože někteří onemocněli nebo měli rodinné akce. Starší byli v kompletní sestavě, i když vše mohlo být jinak, protože se 3 děti teprve ráno v 7,30 hod vrátily ze školního zájezdu z Londýna, který byl poznamenán „mořskou nemocí“ a zdržením tak i v německé nemocnici. Mladší vyhráli útok CTIF, v požárním útoku obsadili 2. místo.

Starším se podařilo obě disciplíny jednoznačně vyhrát a celkově se tak umístili na 1. místě. Mladší se nenechali zahanbit a svoji kategorii také ovládli a to i díky dvěma zapůjčeným dětem ze Záhornice.

Vyvrcholením jarní sezóny MH bylo okresní kolo hry PLAMEN, které se uskutečnilo ve dnech 25.-27.5.2018 v Přepychách. Soutěže se zúčastnilo 19 družstev mladších a 21 starších. Soutěžit se začalo v sobotu ráno. A jak si vedly naše děti v jednotlivých disciplínách:

  • požární útok – mladší 11. místo, starší 3. místo
  • požární útok CTIF – mladší 4. místo, starší 1. místo
  • štafeta 4x60 m – mladší 3. místo, starší 20. místo

A jak se to stalo? Při prvním pokusu startér vystřelil tak nešťastně, že když soutěžící přeběhla kladinu, tak se sesunula k zemi a začala brečet. Nikdo jsme v té chvíli nevěděl, co se vlastně stalo? Honza k ní běžel a dotyčná mu řekla, že neslyší kvůli tomu výstřelu na levé ucho. Hlídka doběhla a šla na řadu hned druhá. Vše probíhalo tak jak mělo až na poslední usek. Soutěžící spojila hadice k sobě, pustila na zem a napojila jednu koncovku na rozdělovač, druhou na proudnici a běžela do cíle. Hadice se ale bohužel mezi sebou rozpojily. Takže to byl neplatný pokus. Tak jsme si říkali, že máme ten první, ale po příchodu ke stolku rozhodčích, nastal šok. První pokus byl označen také jako neplatný z důvodu zapojení proudnice na hadici přes zub. Ptali jsme se rozhodčího, jak to, že po prvním pokusu nezvedl červený praporek? Odpověděl, že nemusí, že jsme si měli po prvním pokuse ověřit, zda vše proběhlo v pořádku. Nás to ale díky nastálé situaci nenapadlo a dívčina, která to špatně zapojila nám to nestihla říct. A tak se rozplynul sen starších postoupit do krajského kola.

Byli smutní, nakonec se ale semkli a řekli si, že zbývající dvě disciplíny musí zaběhnout co nejlépe. Navečer se ještě běžely první pokusy štafety CTIF. V neděli se pokračovalo druhými pokusy. Mladší obsadili 9. místo v této disciplíně a starší tuto disciplínu vyhráli. Poslední disciplínou byla štafeta dvojic. Aby toho nebylo málo, i tady jsme prožili horké chvíle. Když Kryštof dokončoval svůj úsek, šlápl do nějaké nerovnosti a vyhodil si koleno, to se naštěstí při pádu do cíle samo hodilo zpátky. V nemocnici naštěstí zjistili, že nemá nic přetrhaného a na nějakou dobu ho „zdobila“ modrá ortéza. U druhé hlídky také neprobíhalo vše tak jak mělo. Týna po smotání hadice běžela do cíle, najednou upadla, zvedla se, udělala asi čtyři kroky a byla znovu na zemi a to těsně před cílovou čárou, do cíle doslova doplazila. I tak starší tuto disciplínu v čase 57,78 sek vyhráli. Mladší se v ní umístili na 6. místě. A jak jsme dopadli celkově? Nakonec jsme se všichni radovali, jak mladší tak i starší obsadili pěkná 3. místa.

Na další soutěž jsme se vydali 16.6.2018 do Jílovice. Soutěžilo se ve štafetě 4x60 m a požárním útoku. Starší štafetu tentokrát zvládli bez chyb a obsadili v ní 1. místo. Mladší začali útokem. Když už v šesté vteřině vybíhali od základny, vypadalo vše dobře, ale „ouva“. Sluníčko bylo proti, proudaři vůbec neviděli kam stříkají a tak dosažený čas 42,68 sek pro ně znamenal 7. místo. Pak se disciplíny prohodily. Mladší ve štafetě obsadili 8. místo. Starší měli útok perfektně rozběhnutý, ale bohužel se odpojila hadice od rozdělovače. Než ji znovu napojili, tak čas plynul. V útoku skončili na 5. místě. Celkově se po sečtení časů mladší umístili na 7. místě ze 13-ti družstev. Starší nakonec obsadili pěkné 2. místo také ze 13-ti družstev.

V neděli 24.6.2018 jsme nemohli chybět na soutěži v Opočně, konal se zde „Pohár hasičské mládeže“ v disciplíně požární útok a štafetě 8 členů. Mladší začali útokem, který měli ze všech nejrychlejší (26,58 sek). Starší se předvedli nejdříve ve štafetě, kterou v čase 28,73 sek také vyhráli. Následovalo přehození disciplín. Starší měli lepší druhý pokus (24,82 sek), který jim zajistil 2. místo v této disciplíně. Mladší se soustředili na štafetu. Oba pokusy zvládli bez chyb. A když se na časomíře objevil čas 39,27 sek., tak já už jsem věděla, co to znamená, protože jsem sledovala výsledky i ostatních družstev. O celkovém umístění rozhodoval součet časů z jednotlivých disciplín. Jakmile vyvěsili výsledky, tak vypukla, už u všech, obrovská radost. Mladší ovládli obě disciplíny a obsadili tak úžasné 1. místo. Starší měli součet časů také nejnižší, takže obsadili také 1. místo. Domů jsme tak odjížděli se 4 poháry (vyhráli jsme totiž i 2 putovní) a zlatými medailemi. Někteří mladší prý pak chodili s medailí i spát.

Poslední červnový den, tj. 30.6.2018 jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku v Čánce. Mladším se zde moc nedařilo, pokaždé měli prostřiky na jednom proudu a obsadili tak 10. místo z 12-ti družstev. Naopak starší se zde „vyznamenali“. Po prvním pokusu to vypadalo bledě, protože kvůli dotyku nástřikové čáry, byl pokus neplatný. Při druhém pokusu nastoupila na sání „Kryštofova formace“ a to se děly věci. Vše klaplo, jak mělo a když se najednou ozval Honzův výkřik, podívali jsme se všichni na časomíru, na které svítil neuvěřitelný čas 21,18 sek – nový rekord. Všichni starší se seběhli do hloučku a radovali se, dokonce i jeden vedoucí z „nejmenovaného Výravského“ týmu se jim poklonil. Už je nikdo nepřekonal a tak se starší umístili opět na 1. místě.

Hned druhý den, tj. 1.7.2018 jsme se s ostatními členy sboru, myslivci a občany z Houdkovic zúčastnili akce „Uctění památky padlých v první světové válce spojené se svěcením nově zrestaurovaných křížků a setkáním přátel obce“ u příležitosti 100. výročí vzniku republiky. Byli jsme tak součástí slavnostního průvodu obcí a následného pouťového programu na hřišti.

Po této akci jsme si udělali měsíční prázdninovou pauzu a od začátku srpna jsme začali trénovat na další soutěže, které nás čekaly. Tou první byla soutěž „O pohár starosty obce Ledce“, která proběhla 18.8.2018. Zde se mladší děti poprvé představily v nových dresech. Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky a požárním útoku. Střelba nám moc nešla, mladším zůstalo 11 špalíčků a starším 10 z 21 ks. Našli se tu, ale i ostrostřelci, kteří sestřelili všechny své tři špalíčky – Justýna, Týna a Káťa K. Na požární útoky tady nebudou moc rádi vzpomínat mladší, první pokus se vůbec nepovedl (odpojená hadice od rozdělovače) a druhý byl v čase 32,25 sek stejně nejpomalejší ze všech. K času útoku se přičetly vteřiny za nesestřelené špalíčky a tak družstvo mladších na této soutěži skončilo na posledním 7. místě. Starší zaběhli druhý nejrychlejší útok (21,20 sek) a po přičtení vteřin za střelbu obsadili nakonec pěkné 3. místo.

O týden později (25.8.2018) se konala v Křovicích poslední soutěž v rámci „Ligy hasičské mládeže“. Soutěžilo se opět v útoku a štafetě 4x60 m. Mladší si přáli, aby se jim po předešlé nevydařené soutěži, útok povedl. A ono se to vyplnilo. Časomíra se zastavila na čase 24,98 sek a mladší si tak zaběhli svůj rekord. V útoku je už nikdo nepředběhl. Starším se útok také povedl a dosažený čas 22,54 byl také nejrychlejší. Pak na řadu přišly štafety. Starší dosáhli času 43,58 sek, to znamenalo 3. místo. U mladších došlo bohužel u zkušenější hlídky k zaváhání soutěžící na kladině a dosažený čas 61,21 sek znamenal 5. místo v této disciplíně.

Opět o konečném umístění rozhodoval součet časů lepších pokusů. Stejně jako vloni, tak i letos, se obě naše družstva umístila na výborných 2. místech.

V Křovicích zároveň proběhlo celkové vyhodnocení „Ligy hasičské mládeže“. Naše družstvo starších tuto ligu ovládlo a s náskokem 14 bodů obsadilo vynikající 1. místo. Na 2. místě skončily děti z Olešnice u RK a na třetím děti z Ledec. Mladší si díky pěknému umístění zde v Křovicích, vybojovali nádherné 3. místo. Kategorii mladších ovládly děti z Kvasin, na druhém místě skončily děti z Jílovice. A tak jsme si z této soutěže domů přivezli 4 poháry, zlaté a bronzové medaile.

Poslední prázdninovou neděli, tj. 2.9.2018 se na hřišti konal dětský den, který pro děti připravily opět „Houdkovické maminky“. Tentokrát na téma „Řemeslo má zlaté dno“. Děti na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly, např. přišívaly knoflík, zatloukaly hřebíky, střílely z luku, házely míčkem na plechovky, chytaly ryby, hrály si s čísly a písmenky, stříkaly stříkačkou, přenášely na vařečce vodou naplněné kelímky, hrály hokejbal, řešily myslivecké rébusy. Nakonec si vyrobily myšku z kolíčků na prádlo a povozily se na řetízkovém kolotoči.

Prázdniny tímto skončily a nám začala nová sezóna. Odešla nám 3 děvčata, která již dovršila 15-ti let (Adéla, Markéta a Petra), a proto již nemohla soutěžit za kolektiv mladých hasičů.

A tak nastal čas, poohlédnout se po někom jiném. Moc se nám to nedařilo.

První podzimní soutěží byl tzv. Lukavický braňáček, který se konal 15.9.2018. Běžely za nás 2 tříčlenné hlídky mladších i starších. Pořadatele si soutěž vždy nějak upraví. Letos kategorie starších střílela na špalíčky nejen v leže, ale také v sedě a ve stoje. Někteří soutěžící absolvovali téměř celou trať se zavázaným kolenem nebo zafixovanou rukou. Technické prostředky se poznávaly se zavázanýma očima. Hlídka mladších „A“ se umístila na pěkném 5. místě, hlídka „B“ na 16. místě z 29-ti hlídek. Hlídka starších „B“ obsadila pěkné 6. místo a hlídka „A“ složená pouze z děvčat, byla nejlepší. Obsadila tak 1. místo ze 41 hlídek.

Asi týden po této soutěži se naštěstí podařilo sehnat 4 nová děvčata, přivítali jsme tak mezi sebe nové členky – Verču Forejtkovu (Vojenice), Sabinu Jarkovskou (Přepychy), Kristýnu Šimkovou (Voděrady) a Zuzku Řízkovou, ta zůstává členkou ve Voděradech, ale soutěžit bude za náš kolektiv.

Vyvrcholením podzimní sezóny byl Závod požárnické všestrannosti, který se uskutečnil 6.10.2018 v Lukavici. Díky tomu, že se podařilo sehnat nové členky, složili jsme 2 pětičlenné hlídky starších i mladších. Nejdříve na trať vyběhli starší. Hlídka složená převážně z nováčků překvapila. V průběhu tratě obdržela pouze 6 trestných minut na nesestřelené špalíčky. Zkušenější hlídka zaznamenala také trestné na střelbě, konkrétně 5 minut, ale bylo ji nakonec připočteno ještě dalších 5 trestných minut za špatně určený azimut. I přes to se do celkového hodnocení za počítával jejich čas, protože byli rychlejší v běhu. Starší obsadili 5. místo z 31 družstev. Kdyby se hodnotily hlídky jednotlivě, tak by druhá hlídka obsadila 6. místo.

A jak si vedli naši mladší? Hlídka „A“ zaznamenala trestné minuty také jen na střelbě, a to 10 min, hlídka „B“, složená z menších dětí, byla dokonce lepší, ta měla ze střelby jen 8 trestných min., jinak vše také provedla bez chyby. Do celkového hodnocení se započítal čas hlídky „A“ opět díky rychlejšímu běhu a mladší tak obsadili krásné 3. místo z 23 družstev. Hlídka „B“ by v případě hodnocení jednotlivých hlídek obsadila 6. místo.

Ve středu 10.10.2018 jsme provedli úklid příkopů od Houdkovic k Trnovu a k Voděradům, uklidili jsme polínka u Hlinovských, část jsme jich převezli i na hřiště. Na závěr dne jsme si opekli buřty nebo uzené.

Poslední společnou akcí v roce 2018 byl dne 28.10.2018 bowling v Rychnově nad Kněžnou.

Tato akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Měli jsme zamluvené všechny dráhy. Mladší hráli se zarážkami, někteří starší jim záviděli. Strávili jsme zde příjemné nedělní odpoledne.

Tato naše veškerá činnost kolektivu mladých hasičů by se neobešla především bez podpory našeho sboru a dalších institucí. V roce 2018 nás finančně podpořil Královéhradecký kraj, Hasičský fond Nadace Agrofert, MŠMT, pan Petr Kališ a dále Ing. Jiří Brandejs, který nechal mladším dětem ušít nové dresy a pan Jiří Křepela, který nechal všem dětem udělat hasičské kšiltovky. Všem děkujeme.

Závěrem bych chtěla ještě poděkovat spolu trenérům Honzovi, Jirkovi Křepelovi a Pavlovi, který si vzal pod své křídlo děti z přípravky. Dále rodičům za pomoc při dopravě dětí na soutěže a další akce a v neposlední řadě paním starostkám Libuši Brandejsové a Ing. Petře Hartmanové za neustálou podporu našeho sboru a za zapůjčení obecního vozidla na některé soutěže.

 

                                                           Zprávu vypracovala:  Jana Vaněčková

                                                                                               vedoucí kolektivu mladých hasičů